Czyste Powietrze Jasło

Ogólnopolski rządowy program „Czyste Powietrze” to pogram, dzięki któremu tysiące osób ma możliwość uzyskania dużego dofinansowania wymiany źródła ciepła czy termomodernizacji swojego domu (w tym wymiany okien, drzwi czy bram garażowych). Wysokość dofinansowania w najnowszej odsłonie programu może wynieść nawet 136 200 zł! Nasza firma oferuje wsparcie w wypełnieniu niezbędnych dokumentów i uzyskaniu dotacji. Sprawdź poniżej, czy się kwalifikujesz do uzyskania dofinansowania i skorzystaj z naszej oferty już dziś!

Pomagamy uzyskać dofinansowanie do wymiany okien, drzwi i bram

Firma Okno-Best zapewnia kompleksowe wsparcie w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji do ubiegania się o dofinansowanie z rządowego programu Czyste Powietrze. Jesteśmy członkiem Koalicji Termomodernizacji, dzięki czemu mogą mieć Państwo pewność, że nasza wiedza opiera się o najnowsze przepisy prawa.

 

Gwarantujemy:

czyste powietrze - poziomy

Wymiana stolarki z dofinansowaniem

Poziomy finansowania dla Beneficjentów programu Czyste Powietrze w 2023 roku są imponujące: mogą Państwo uzyskać od 40% dofinansowania do nowych okien, drzwi czy bram w poziomie podstawowym, następnie 70% w poziomie podwyższonym po aż 100% zwrotu kosztów inwestycji w poziomie najwyższym. Wysokość dopłat uzależniona jest od wielkości dochodów.

Szczegóły dotyczące maksymalnych kwot dofinansowania znajdziesz w sekcji FAQ poniżej.

OKNO-BEST jest oficjalnym doradcą w akcji dotacjenaokna.pl organizowanej przez Koalicję Termomodernizacji!

Nasi pracownicy dobiorą rodzaj stolarki tak, aby spełniała ona wymagania programu i pomogą w wyborze. Zachęcamy do skorzystania z naszego wieloletniego doświadczenia!

Warunki przystąpienia do programu

Do programu Czyste Powietrze mogą przystąpić osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Kwota dofinansowania wypłacana w ramach programu jest uzależniona od rocznych dochodów wnioskodawcy lub przeciętnych miesięcznych dochodów w przeliczeniu na osobę.

Aby uzyskać maksymalnie wysoką dotację w programie Czyste Powietrze na wymianę okien i drzwi, bram garażowych, należy połączyć inwestycję z innymi pracami termomodernizacyjnymi, takimi jak:

 • wymiana źródła ciepła na ekologiczne (zgodne z wymaganiami programu),
 • termomodernizacja budynku,
 • wykonanie audytu energetycznego.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nasi pracownicy kompleksowo pomogą Państwu wypełnić wszelkie formalności.

FAQ – Pytania i odpowiedzi

Mogą Państwo uzyskać dofinansowanie z Programu Czyste powietrze w kwocie:

 

✅ do 66 000 zł (część I programu), jeśli roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 135 000 zł,

✅ do 99 000 zł (część II programu), jeśli:

 • przeciętny miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • przeciętny miesięczny dochód na osobę nie przekracza 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

✅ do 135 000 zł (część III programu), jeśli:

 • przeciętny miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • przeciętny miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Dla II i III części programu możliwe jest uzyskanie prefinansowania przed rozpoczęciem prac — wówczas do 50% dotacji z programu Czyste Powietrze jest wpłacane na konto wykonawcy jako zaliczka przed rozpoczęciem prac. Pozostała część dofinansowania jest wypłacana na konto wnioskodawcy po zakończeniu prac modernizacyjnych. Dodatkowo do każdego poziomu dofinansowania przysługuje dotacja w kwocie 1200 zł na przeprowadzenie audytu energetycznego, który jest wymagany, aby móc przeprowadzić kompleksową termomodernizację budynku.

 

Maksymalna wysokość dofinansowania jest przyznawana wyłącznie wtedy, gdy zdecydują się Państwo na wymianę źródeł ciepła na nowoczesne niskoemisyjne wraz z kompleksową termomodernizacją i montażem paneli fotowoltaicznych. Wnioski o dofinansowanie przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

Orientacyjną kwotę dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze mogą Państwo policzyć przy użyciu kalkulatora dostępnego pod tym adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/.

W programie Czyste Powietrze 3.0 przewidziano możliwość dofinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych bez konieczności wymiany źródeł ciepła na niskoemisyjne. Możliwe jest więc dofinansowanie do wymiany okien i drzwi zewnętrznych, w tym także bram garażowych bez przeprowadzania kompleksowej termomodernizacji. W takim przypadku wymiana okien jest możliwa bez przeprowadzania audytu energetycznego, co może znacznie przyspieszyć cały proces.

Aby uzyskać dofinansowanie wyłącznie na wymianę okien, drzwi lub bram garażowych należy spełnić kilka warunków. Jeśli są Państwo zainteresowani, zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą, który odpowie na wszystkie pytania!

Mogą Państwo więc wnioskować o dofinansowanie wymiany okien w ramach programu Czyste Powietrze, lecz wówczas kwota dofinansowania zostanie pomniejszona proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej, z uwzględnieniem sezonowego charakteru tej działalności.

W przypadku gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% budynku/lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem sezonowego charakteru tej działalności, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

Aby otrzymać dofinansowanie do wymiany okien w ramach programu, należy wybrać takie, które spełniają wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w zakresie Warunków Technicznych obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku.

Wobec tego, maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła nie mogą przekroczyć w poszczególnych przypadkach:

 • Okna/drzwi balkonowe – 0,90 [W/(m2K)],
 • Okna połaciowe – 1,10 [W/(m2K)],
 • Bramy garażowe/drzwi w garażach ogrzewanych – 1,30 [W/(m2K)],
 • Drzwi zewnętrzne – 1,30 [W/(m2K)].

Wybierając usługi OKNO-BEST mają Państwo pewność, że nasi fachowcy dobiorą najlepsze rozwiązania zapewniające najlepsze parametry i spełnienie wymagań programu Czyste Powietrze!

Można skorzystać na przykład z ulgi termomodernizacyjnej, z której mogą skorzystać osoby będące właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 

Ulga pozwala odliczyć kwotę wydaną na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. W ramach ulgi termomodernizacyjnej możliwe jest jednorazowe odliczenie od podatku wydatków poniesionych na termomodernizację do kwoty 53 000 zł.

program Czyste powietrze - ulga termomodernizacyjna

 

 

Tak, właściciel domu może wykonać takie prace, lecz nie będzie można uzyskać zwrotu ich kosztów. W celu zwrotu kosztów kwalifikowanych, prace należy zlecić firmie zewnętrznej. Wyboru przedsiębiorstwa dokonuje osoba będąca beneficjentem programu, dlatego rekomendujemy, aby wybrać profesjonalną firmę, taką jak OKNO-BEST.

Zapewniamy atrakcyjne
ceny

Dajemy 5 lat
gwarancji
producenta

Działamy na terenie
Podkarpacia
i Małopolski

Darmowa wstępna
wycena i pomiary
w 24 godziny

Zapytaj o ofertę

Formularz kontaktowy

  Jak nas znaleźć?